Lasse Lampers

Mordförsöket på advokaten

Kapitel 1