Lasse Lampers

Bildkälla: Polisen

Aktuellt

Bildkälla: Polisen

Nyheter

Åmselemorden

Den 28 februari meddelade finska medier att trippelmördaren Juha Valjakkala avlidit. I höstas gjorde André Pops och jag en serie om Åmselemorden 1988 inom ramen för serien Kriminalarkivet. Du kan se de fyra avsnitten via knappen här.

Palmebanden

Under perioden från den 6 april 1986 till den 12 februari 1987 diskuterades Stig Engström vid ett flertal tillfällen i Palmerummet under Hans Holmérs ledning. Jag har tidigare publicerat kortare utdrag från dessa samtal, dels i dokumentären ”Palmemördaren”, dels i boken ”Palmemordet – tillbaka till Sveavägen”, båda under 2021. Flera personer har hört av sig till mig och bett att få höra banden i sin helhet och därför publicerar jag dem här, totalt 12 olika filer med en sammanlagd tid om ca 36 minuter.

Nyheter