Lasse Lampers

Bildkälla: TT

Palmebanden

6 april 1986

Söndagen den 6 april 1986 kan man första gången höra spaningsledningen prata om Engström på inspelningarna från Palmerummet. Anledningen till att han nämns är att man dagen före, som var en lördag, hade spärrat av området kring korsningen Sveavägen och Tunnelgatan och genomfört rekonstruktioner med sex av vittnena från mordkvällen. Nu, på söndagen, sitter man i ledningsrummet och pratar om vilka personer, utöver gärningsmannen, som setts springa från mordplatsen. Antagligen handlar diskussionen om vem Yvonne Nieminen egentligen kan ha sett uppe på David Bagares gata. Är det gärningsmannen eller någon annan person från mordplatsen? Del 1 av 3 filer (1 min 50 sek).

6 april 1986

Samma möte, söndagen den 6 april, men något senare i diskussionen. Del 2 av 3 filer (20 sek).

6 april 1986

Samma möte, söndagen den 6 april, men något senare i diskussionen. Del 3 av 3 filer (1 min 3 sek).

7 april 1986

Måndagen den 7 april 1986, dagen efter inslaget med Stig Engström i Rapport och samma dag som Expressen hade ett nyhetsuppslag med Engström i tidningen, så diskuteras både Engström och Rapportinslaget i Palmerummet (9 min 5 sek). 

9 april 1986

Den 9 april 1986 kommer Engströms namn upp igen i Palmerummet. Det är brottsplatsteknikern Wincent Lange som återigen funderar över vem det egentligen var som vittnet Yvonne Nieminen sett uppe på David Bagares gata, var det mördaren eller någon annan person? Holmér undrar om det inte kan ha varit Engström ändå (1 min 35 sek).

15 april 1986

Den 15 april 1986 går man i Palmerummet återigen igenom uppgifter kring ett antal vittnen från mordplatsen, Stig Engströms är ett av dessa (2 min 32 sek). 

20 april 1986

Den 20 april 1986 diskuterar man i  Palmerummet vilka vittnen som eventuellt ska kallas till de kommande rekonstruktionerna. Två personer är inbokade och en av dem är högintressant, vittnet från David Bagares gata, Yvonne Nieminen. Nu funderar man på att också ta med Engström (6 min 5 sek).

11 juni 1986

Den 11 juni 1986 pratade man i korthet om Engströmärendet i Palmerummet och då tog Holmér upp frågan om det möjligen kan ha förekommit kontakter mellan Engström och vittnet Lars Jeppsson. Del 1 av 2 filer (3 min 40 sek).

11 juni 1986

Samma möte, senare i diskussionen. Del 2 av 2 filer (25 sek).

5 sept 1986

I Palmerummet kommenterar man en artikel i Expressen samma dag där Stig Engström framträder och kritiserar polisens agerande på mordplatsen (27 sek)

12 nov 1986

Vid mötet i Palmerummet vill Hans Holmér att Stig Engström ska ”köras i botten innan åklagarna slår klorna i honom” (31 sek).

8 jan 1987

Den 8 januari 1987 tog man åter upp frågan om Engströms roll på mordplatdsen. Utredaren Nils Linder fick ordet och han var tydlig: ”Jag kommer inte ifrån att det är Engström som springer där uppe. Det är Engström som springer i trapporna, det är Engström som springer där uppe” (6 min 45 sek).

12 feb 1987

Den 12 februari 1987 hade Palmeutredningens ledningsgrupp, fortfarande under Hans Holmérs ledning, möte i Palmerummet. Man gick då igenom ett antal ärenden som skulle klaras av. Holmér räknade upp ”herr Engström, nummer 60”. Det är sista gången som Stig Engström tas upp på banden från Palmerummet under de första åren efter mordet (34 sek). 

Bonusklipp

Klockan 01.15 den 1 mars 1986 fick vakthavande befälet Stenkula vid försvarsstaben i Stockholm ett telefonsamtal som han antagligen aldrig skulle glömma. Det kom från svenska ambassaden i Washington där man nyss på nyheterna hört uppgifter om att statsminister Olof Palme skulle ha skjutits i centrala Stockholm. Försvarsattachén, överste Claes Tamm, ringde omedelbart till försvarsstaben för att undersöka saken. Här kan du höra samtalet.